Konferanse om vold og overgrep
i nære relasjoner

Januarkonferansen 2023 går av stabelen 26.-27. januar på The Edge i Tromsø

Påmelding her

Det er gledelig at konferansen nå er fulltegnet

Det er svært mange som ønsker å delta fysisk men som ikke har fått plass. Vi har derfor laget et ventelistesystem som fungerer slik at dere som vil settes på venteliste sender mail til; agnetha.fet@smiso.no. Dere vil få svar på om dere har fått plass i løpet av uke 50.
Superkid forestilling bilde

Om Januarkonferansen 2023

Januarkonferansen er en årlig samarbeidskonferanse for instanser som jobber med vold og overgrep i Tromsø. Årets tema er «Vold og overgrep i nære relasjoner». Konferansen arrangeres med støtte fra Konfliktrådet og Bufdir og er derfor uten deltakeravgift.

Januarkonferansen finner sted på Clarion Hotel The Edge i Tromsø og vil kunne strømmes digitalt. Opptak vil ikke være tilgjengelig i etterkant av konferansen. Lenke til strømmingen vil legges ut her på nettsiden. Merk datoen 26.01.2023 i kalenderen og følg med.

Vi kan med stor glede dele at vi i samarbeid med Kulturhuset i Tromsø åpner årets konferanse med å presentere forestillingen SUPERKID på hovedscenen 26. januar kl.19:00. Skuespiller Kingsford Siayor åpner Januarkonferansen og presenterer et utdrag av stykket etterfulgt av dialog. Deltagere på Januarkonferansen får billetter til forestillingen på Kulturhuset til rabattert pris.
Kjøp billett til SUPERKID

Også denne gangen vil det bli delt ut en samarbeidspris til den eller de som har utmerket seg med å øke eller fremme samarbeid på tvers med mål om å forebygge og bekjempe vold og overgrep i nære relasjoner i Tromsø.

For mer informasjon og for å nominere

Program Januarkonferansen 2023

Torsdag 26. januar

09:00 – 09:15
Åpning
09:15 – 10:15
Statens Barnehus Tromsø – Søskenincest
10:15 – 10:35
Pause
10:35 – 11:30
Alternativ til Vold Drammen – «Barnestemmerprosjektet»
11:30 – 12:30
Lunsj
12:30 – 13:30
Carolina Øverlien – Seksuell vold i unges nære relasjoner
13:30 – 13:50
Pause
13:50 – 14:50
Statsadvokat Hugo Henstein – Hvordan forklare mishandling for domstolen og hvordan bevise det?
14:50 – 15:00
Pause
15:00– 15:45
Utekontakten – Relasjon med ungdom som har vært utsatt for vold/overgrep i nære relasjoner
15:45
Avslutning
19:00
Teaterforestillingen SUPERKID på Kulturhuset kl 19.
Kjøp billett til SUPERKID

Fredag 27. januar

09:00 – 09:15
Åpning
09:15 – 10:15
«SUPERKID» – Utdrag fra teaterforestilling og dialog med skuespiller Kingsford Siayor
10:15 – 10:35
Pause
10:35 – 11:30
Kjersti Draugedalen – Skadelig seksuellatferd i skolen – hvem kan hjelpe meg? Samarbeid mellom tjenester
11:30 – 12:30
Lunsj
12:30 – 13:30
Anja Kruse – Hvordan snakker menn som har utøvd seksuelle overgrep om overgrepene og seg selv
13:30 – 13:50
Pause
13:50 – 14:50
Urfolksprosjektet i ATV – Urfolksperspektiver i arbeidet med vold i nære relasjoner
14:50 – 15:00
Samarbeidsprisen
15:00– 15:45
Politiet i Tromsø – «Fagerengsaken»
15:45
Avslutning

Årets arrangører

Arise Health logoThe Paak logoOE logo2020INC logo2020INC logoEphicient logo
Samordnet innsats er helt avgjørende i arbeidet med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, og det er mange som gjør en ekstra innsats på dette området.

Også i år ønsker Tromsø kommunes nettverk "Vold og seksuelle overgrep – med særlig fokus på nære relasjoner» å dele ut en samarbeidspris. Vi ber derfor om innspill til hvem som bør vinne prisen. Prisen skal tildeles en eller flere instans/er, organisasjon/er, tiltak eller person/er som har utmerket seg med å øke eller fremme samarbeid på tvers med mål om å forebygge og bekjempe vold og overgrep i nære relasjoner i Tromsø.  

Juryen ber om innspill innen 1. januar 2023, og innspillene kan sendes i skjema her eller direkte til følgende epostadresser: Christin.tirian@politiet.no og Julia.torbergsen@tromso.kommune.no

Prisen blir overrakt på januarkonferansen 2023.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nordlys himmel stjerner

Konferansen arrangeres med støtte fra

Bufdir logoKonfliktrådet logo